Nacionalna poklicna kvalifikacija

  • NPK Maser/maserka
 

NPK Maser/maserka

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali
B. praktično preveranje z zagovorom.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

· Spričevalo.
· Europass življenjepis.
· Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
· Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja).

Preverjanje in potrjevanje NPK:

- izvajalec razpiše datum preverjanja in potrjevanja NPK in ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
- kandidate izvajalec pisno obvešča.
- komisija preverja in ocenjuje znanja, ki so določena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajamo tudi tečaj Maser/maserka.

application/msword Življenjepis (Europass) 11.28.2010 [.DOC, 91 kB]

Zadnji fotografski albumi

14.12.2010
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.