Izobraževanje mladine

  • Praktično izobraževanje
 

Praktično izobraževanje

V prenovljenih programih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja (zdravstvena nega, kozmetični tehnik, bolničar-negovalec in zdravstvena nega-PTI) je sestavni del predmetnika praktično izobraževanje (praktični pouk-PRA in praktično usposabljanje z delom-PUD).

Pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom veljajo naslednji Splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov.

Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti pred opravljanjem PRA in PUD v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s Programom cepljenja.

PRA in PUD v kliničnem okolju bosta organizirana v skladu s trenutno epidemiološko sliko in stanjem v zdravstvenih ustanovah.

Navodila in obveznosti pri opravljanju praktičnega pouka (PRA) in praktičnega usposabljanja z delom (PUD)

Dijaki morajo v času praktičnega izobraževanja izpolniti vse obveznosti glede na učne vsebine za posamezni program oz. letnik. Pri PRA v šoli se ravnajo v skladu z navodili šole (NIJZ in MIZŠ). V kliničnem okolju upoštevajo navodila zdravstvene ustanove ter vsa higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužbe s Covid-19.

Osebna urejenost

Dijaki morajo upoštevati naslednja pravila:

- dosledno vzdrževanje lastne osebne higiene,
- urejenost las in brade (speti dolgi lasje, urejenost morebitne brade pri fantih),
- urejenost nohtov (kratko pristriženi, čisti in urejeni),
- diskretno ličenje, brez nakita (prstanov, ur in različnega okrasja po obrazu-piercing).

Pri opravljanju dela je potrebna ustrezna delovna obleka, ki mora biti čista in zlikana. Ena delovna obleka se uporablja v strokovnih kabinetih šole, druga pa za delo v zdravstvenih in/ali socialnih ustanovah. K delovni obleki sodi ustrezno ortopedsko obuvalo in svetle nogavice. Dijak mora obvezno imeti identifikacijsko priponko in pripomočke (rdeče in modro pisalo, ravnilce, škarjice, beležko in delovni zvezek praktičnega pouka).

Tabela za velikost delovne obleke je dostopna na tej povezavi.

Dijakova dolžnost je poznavanje urnika PRA in upoštevanje primernega odnosa do bolnikov, oskrbovancev, učiteljev, zdravstvenih delavcev in ostalih. Z delovnimi pripomočki mora ravnati primerno, racionalno in upoštevati pravila, ki veljajo v ustanovi.

Delovna disciplina 

1.  Zamujanje in odhajanje od PRA ni dovoljeno, razen ob dogovoru in dovoljenju učitelja oziroma mentorja PUD-a.
2.  Navodila v primeru odsotnosti so zabeležena posebej.
3.  Dijaki opravljajo PRA pod vodstvom šolskih učiteljev in so dolžni opraviti vse zadolžitve, ki jih predpiše vodstvo šole oziroma učitelj glede na učne vsebine za posamezni letnik.
4.  Dijaki so dolžni spoštovati poklicno skrivnost. V ta namen je potrebno poznavanje in podpis izjave dijakov in staršev. Podpise izjav uredijo razredniki in podpisane dokumente oddajo v tajništvo šole.

Urejenost garderobnih prostorov Splošne bolnišnice Celje in Doma ob Savinji Celje

Dijaki so dolžni skrbeti za red, čistočo in varnost garderobnih prostorov ter opreme. Ključ garderobnega prostora dobi dežurni dijak pri dežurnem učitelju praktičnega pouka. Garderoba mora biti vedno zaklenjena zaradi varnosti osebnih stvari dijakov. Šola za osebne stvari dijakov ne odgovarja. Dijakom svetujemo naj vrednejše stvari ne prinašajo k PRA. Dežurni dijaki so odgovorni za prostor, ki mora biti po uporabi urejen in zaklenjen. Morebitne posebnosti, okvare ali škodo je potrebno takoj javiti dežurnemu učitelju. Neupoštevanje dolžnosti dežurnega dijaka bomo obravnavali po Pravilniku o šolskem redu. Nastalo škodo bo potrebno poravnati. Če bo povzročitelj škode znan, bo škodo poravnal sam. V kolikor krivca ne bomo ugotovili, se bo ocenjena škoda porazdelila na vse dijake, ki so uporabljali garderobni prostor. Nadzor nad garderobnimi prostori izvajajo učitelji PRA.

Pri opravljanju PUD-a so dijaki dolžni samostojno skrbeti za urejenost garderobnih omaric in prostora ter upoštevati navodila ustanove.

Odsotnost pri PRA in PUD-u

1. Vsak dijak mora opraviti predpisano število ur PRA. Opravičena je samo odsotnost zaradi šolskih zadolžitev, kot so:

-  športne dejavnosti
-  kulturne dejavnosti,
-  zdravstveno-vzgojne dejavnosti,
-  raziskovalno delo,
-  prostovoljno delo in
-  krvodajalske akcije.

2. Vse nadaljnje odsotnosti se nadomeščajo.

3. Dijak se mora v primeru odsotnosti od PRA dogovoriti z učiteljem PRA. Dijak nadomešča PRA v svojem prostem času oziroma, kadar nima drugih šolskih obveznosti. V primeru daljše odsotnosti, zadevo učitelj PRA obravnava v sodelovanju z razrednikom, organizatorico PRA in/ali svetovalno službo ter strokovnim aktivom.

4. Dijaki na PUD-u so dolžni opraviti predpisano število ur. Ob odsotnosti morajo obvestiti mentorja PUD-a na oddelku oziroma po potrebi glavno medicinsko sestro. Za nadomeščanje odsotnosti upoštevajo navodila mentorja PUD-a, v primeru daljše odsotnosti (več kot 3 dni) obvestijo tudi organizatorico PUD-a.

Predvideni termini za opravljanje PUD v šol. l. 2021/22

ZDRAVSTVENA NEGA

4. B

6. 9. 2021 - 2. 10. 2021

4. D + 4. E

4. 10. 2021 - 6. 11. 2021

4. A + 4. C

8. 11. 2021 - 4. 12. 2021

2. PTI

6. 12. 2021 - 18. 12. 2021

3. A

3. 1. 2022 - 29. 1. 2022

3. B + 3. D

31. 1. 2022 - 26. 2. 2022

3. C + 3. E

7. 3. 2022 - 2. 4. 2022

 

 

BOLNIČAR / NEGOVALEC

3. FB

1. 9. 2021 - 8. 1. 2022

3. GB

10. 1. 2022 - 20. 5. 2022

2. FB + 2. GB

3. 5. 2022 - 18. 6. 2022

KOZMETIČNI TEHNIK

  • 4KTA: 13. 9. 2021 – 1. 10. 2021
  • 4KTB: 4. 10. 2021 – 22. 10. 2021
  • 3KTA: 7. 3. 2022 – 25. 3. 2022
  • 3KTB: 28. 3. 2022 – 15. 4. 2022
  • 2KTA: 23. 5. 2022 – 3. 6. 2022
  • 2KTB: 6. 6. 2022 – 17. 6. 2022
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.