Izobraževanje mladine

 
Stari programi:

Tehnik zdravstvene nege (4)

Predmetnik

letnik

1.

2.

3.

4.

Skupaj

 

 

ted. št. ur

let. št. ur

I. Splošni del

 

 

 

 

 

Slovenščina

4

4

3

3

487

Tuji jezik I

3

3

3

3

417

Umetnost

2

-

-

-

70

Matematika

3

3

3

2

383

Zgodovina

-

2

2

-

140

Geografija

2

-

-

-

70

Psihologija

-

-

-

2

68

Informatika

2

-

-

-

70

Kemija

2

2

-

-

140

Fizika

2

2

-

-

140

Športna vzgoja

3

3

3

3

417

SKUPAJ

23

19

14

13

2402

II. Strokovno teoretični predmeti

 

 

 

 

 

Biologija z mikrobiologijo

2

-

2

2

208

Anatomija in fiziologija

2

2

-

-

140

Zdravstvena terminologija

-

2

-

-

70

Zdravstvena nega in prva pomoč

3

5

5

3

557

Vzgoja za zdrav. in soc. med. s statist.

2

-

-

2

138

Zdrava prehrana in dietetika

-

2

1

-

105

Etika in komunikacija

-

2

-

-

70

Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine

-

-

3

-

105

Osnove kliničnih predmetov

-

-

-

2

68

Farmakologija

-

-

-

1

34

SKUPAJ

9

13

11

10

1495

Praktično izobraževanje

 

 

 

 

 

Praktični pouk

-

-

8

10

620

SKUPAJ

-

-

8

10

620

SKUPAJ STROKOVNI DEL

9

13

19

20

2115

SKUPAJ UR (TEDENSKO, LETNO)

32

32

32

33

4517

Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

SKUPAJ ŠT. TEDNOV IZOBRAŽEVANJA - UR

38

38

38

36

4869

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.