Tečaji

  • Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
 

Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka

Poteka med tednom popoldne.
Tečaj obsega 54 ur teorije in praktičnega pouka.
Tečaj poteka v specializirani učilnici v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje.
Na koncu uspešno opravljenega tečaja prejmete potrdilo o zaključenem tečaju.

Srednja zdravstvena šola Celje je izvajalka postopkov preverjanja in potrjevanja znanj in veščin nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

Vpisna dokumentacija (originali in kopije)

  • Spričevalo.
  • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
  • Potrdilo o zaposlitvi.
  • Vozniški izpit B-kategorije.
  • Potrdilo opravljenega zdravniškega pregleda za delo v reševalni službi.
  • Europass življenjepis.
  • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
  • Potrdila o neformalnih oblikah izobraževanja (tečaji, seminarji, strokovna izobraževanja). 
 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.