Izobraževanje mladine

  • Zaključni izpiti
 

Zaključni izpiti

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programu BOLNIČAR/NEGOVALEC. S tem dijak pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • storitev in zagovor, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa bolničar/negovalec. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo. Dijaki, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu (PTI) - zdravstvena nega.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem. 

ŠOLSKA PRAVILA o zaključnem izpitu

Teme, mentorji in merila ocenjevanja za zaključni izpit 2021/22

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.