Izobraževanje odraslih

  • Kakovost
 

Kakovost

Zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje se zavedamo odgovornosti za kakovost izobraževalnega procesa, ki jo vidimo predvsem v zagotavljanju kakovostnega splošnega in strokovnega znanja ter v spodbujanju strpnega, humanega in odgovornega odnosa do sočloveka.

Cilji

  • Skrb za stalen profesionalni razvoj in vpeljevanje novih pristopov ter tehnologij.
  • Premišljeno načrtovanje inkakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa.
  • Pristop usmerjen na posameznika.
  • Spodbujanje sodelovanja ter izmenjavanje izkušenj in dobre prakse.
  • Spodbujanje vljudnega, prijaznega in odgovornega odnosa do ljudi.

Da bi te cilje dosegali, sistematično skrbimo za svojo kakovost s tem da:

  • spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela ter jih presojamo v skladu z lastnimi standardi kakovosti in nacionalno opredeljenimi standardi kakovosti na področju izobraževanja mladine in odraslih,
  • skrbimo za profesionalni razvoj, uvajamo novosti in ohranjamo tiste aktivnosti, ki dajejo dobre rezultate.

Leta 2010 smo se vključili v nacionalni projekt POKI, ki ga usmerja ACS. V tem projektu smo izpeljali poglobljeno samoevalvacijo v zvezi z naslednjimi kazalniki:

1. Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika
2. Napredovanje v programu
3. Zaposljivost in napredovanje

 
 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Ipavčeva 10, 3000 Celje, Slovenija | Telefon: 03/ 428 69 00 | Fax: 03/ 428 69 01 | E-pošta: info(a)szsce.si 
Izobraževanje odraslih: 03/ 428 69 10 | Tečaji: 03/ 428 69 26 | 

Pogoji uporabe. Pravice pridržane, © 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.